· 

Waar kan ik terecht met klachten?

Inside Out Sports staat ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Hierdoor hebben wij voor onze cliënten de volgende dingen geregeld:

  • Klachtenreglement. Door onze aanmelding bij het NIBIG, is vanaf dat moment voor Inside Out Sports het klachtenreglement van het NIBIG van kracht. Dit reglement voldoet aan alle vereisten van de Wkkgz en vervangt het klacht- en tuchtrecht van de FVB.
  • Klachtenfunctionaris. Ook hebben wij toegang tot een klachtenfunctionaris. Het NIBIG maakt hierbij gebruik van de klachtenfunctionarissen van het Quasir. Alle medewerkers die betrokken worden bij de klachtenafhandeling, zijn professionals. Zij hebben allen een aparte geaccrediteerde opleiding tot klachtenfunctionaris gedaan en zijn gespecialiseerd in mediaton.
  • Geschilleninstantie. Verder zijn wij aangesloten bij een Wkkgz-erkende geschilleninstantie de Stichting Zorggeschil. Het NIBIG werkt hiervoor samen met Quasir. Quasir is een bekende naam in de gezondheidszorg. Zij regelen al vele jaren de klachtenafhandeling van zzp-ers en kleine zorginstellingen in Nederland.
  • Wkkgz-Waarborgfonds. Als laatste hebben wij toegang tot het Wkkgz-Waarborgfonds van het NIBIG. Dit betekent dat ook de kosten die niet gedekt worden door de rechtsbijstand- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, gedekt zijn. Hierbij gaat het dan vooral om de administratieve kosten voor de behandeling van een geschil, die de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (inclusief die van de VvAA) niet dekken. Dan kan je als vrijgevestigde vaktherapeut een beroep doen op het Wkkgz-Waarborgfonds. Zo hopen wij te voorkomen dat wij in financiële problemen komen.

Mocht er daadwerkelijk een klacht zijn, dan horen we dit graag! Wil je liever direct contact met een derde partij? Dan zijn wij verplicht om je op deze regelingen te wijzen en je in contact te brengen met een klachtenfunctionaris.