Posts met de tag PMTMijn kind wil eigenlijk graag sporten, maar de trainingen op de sportvereniging leveren vooral frustratie op. Wat is er aan de hand?